【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KAMOGAWA พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ】
Kamogawa Sea World

เมนู