นโยบายการใช้งาน

เรียนผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทั่วไป

■เกี่ยวกับเว็บไซต์

คำว่า ラブ千葉, Love千葉 หรือ Love Chiba ในชื่อเว็บโดเมนของ lovechiba.jp ทั้งหมดนั้น ถูกบริหารโดยบริษัท PLUS ONE (จากนี้ไปจะเรียกว่า เว็บไซต์นี้) เมื่อลูกค้าใช้บริการของเว็บไซต์นี้ จะถือว่าได้ทำการยอมรับเงื่อนไขด้านล่าง(จากนี้ไปจะเรียกว่า เงื่อนไขนี้) แล้ว อนึ่ง เกี่ยวกับเงื่อนไขนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะถือว่าทางลูกค้าจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้ ด้วยตนเอง

■เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดใน lovechiba.jp เว็บไซต์นี้ เป็นของ บริษัท PLUS ONE และ เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการจัดทำขึ้นไปเผยแพร่หรือสรุปเนื้อหาต่อได้

■การจำกัดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ ไม่ได้เปิดให้บริการในเชิงการค้าและใช้ในการส่วนตัว ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ในเชิงการค้า ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นร้านค้าที่ถูกลงในเว็บไซต์ ลูกค้าห้ามเปลี่ยน, คัดลอก, แจก, ส่ง, แสดง ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ และห้ามนำมาดัดแปลงจากผลงานต้นแบบ

■สิทธิส่วนบุคคล

บริษัทเรา มีจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเหมาะสม ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ อาจจะต้องให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นเท่านั้น แต่ในกรณีนั้นจะมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ล่วงหน้า ข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้ากรอกจะมีการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมและจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หากเป็นลูกค้าที่อนุญาตในการให้ข้อมูล จะมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าต่างๆ ที่คิดว่าจะมีผลประโยชน์ต่อลูกค้า ผ่านทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ หากต้องการยกเลิกการรับข้อมูล ให้ติดต่อมายังบริษัทเพื่อทำการยกเลิกการรับข้อมูล ทางเราจะรักษากฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่มีอยู่ และจะพยายามพัฒนาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูต่อที่นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

■ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด (ความเสียหายทั้งหมด รวมไปถึง ความทรมานทางจิตใจ และ ความเสียหายทางการเงิน) ตราบใดที่ทางเราไม่ได้เป็นฝ่ายสร้างความผิดพลาด ทางเราไม่รับรองว่าจะไม่มีการเกิดความผิดปกติ, Error, ขัดข้อง ในการให้บริการเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่นำมาใช้ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ลงข้อมูล ทางเราพยายามที่จะให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและความเที่ยงตรง แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ได้มีการนำมาลงว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า ทางเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายของร้านค้าที่ได้ลงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ทางเราจะหยุดและระงับการใช้งานเว็บไซต์นี้ชั่วคราว โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น