Family Trip

【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KAMOGAWA ประสบการณ์จับปลาบนเรือ】
Daisanshinseigodomaru

【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KAMOGAWA พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ】
Kamogawa Sea World

【ใกล้โตเกียว・สถานี KIMITSU ฟาร์มปศุสัตว์ 】
Mother Farm