ช้อปปิ้ง

【CHIBA CHOSHI・Gift Shop】
Choshi Electric Railway Nure-senbei Station (Souvenir Shop)