【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KAMOGAWA พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ】
Kamogawa Sea World

Blog

มีเซ็ตตั๋วสุดคุ้มที่รวมค่ารถบัสและตั๋วเข้าKamogawa Sea Worldจำหน่ายด้วย!

นั่งรถไฟจากสถานีโตเกียวมายังKamogawa Sea Worldโดยใช้เส้นทางสายAqua Line หากใช้ตั๋ว GOGO ticket นี้จะมีวันหมดอายุภายใน 1 สัปดาห์ เพราะฉะนั้นหลังจากเที่ยวที่ Kamogawa Sea World เสร็จแล้วสามารถใช้ตั๋วนี้ไปยังสถานที่อื่นๆได้อีกหลายวัน เป็นตั๋วเซ็ตที่คุ้มมากๆ

ผู้ใหญ่ (ตั้งแต่มัธยมปลายขึ้นไป) 7700 เยน → 5500 เยน
นักเรียนมัธยมต้น 6300 เยน → 4600 เยน
เด็ก 3860 เยน → 2750 เยน

จุดจำหน่าย
「Keisei Express Bus Lounge」หน้าประตูYaesu สถานีTokyo

วันหมดอายุของตั๋ว
1 อาทิตย์ตั้งแต่วันออกตั๋ว