【ใกล้โตเกียว・สถานี KIMITSU ฟาร์มปศุสัตว์ 】
Mother Farm

เกี่ยวกับการเช่ารถเข็นเด็ก

เกี่ยวกับการเช่ารถเข็นเด็ก

รถเข็นเด็กเปิดให้เช่าได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์แต่ละจุดค่ะ (Yama no ue/Makiba) ค่าเช่าวันละ 300 เยน สามารถเอนได้ ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ 0~4 ขวบ

Mother Farm