【ใกล้โตเกียว・สถานี KIMITSU ฟาร์มปศุสัตว์ 】
Mother Farm

Blog

Mother Farm ดอกไม้ที่บานในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ

"ดอกนาร์ซิสซัสญี่ปุ่น" เป็นดอกไม้ที่น่ารักที่บอกให้รู้ว่าต้นฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว
สามารถชมได้จากในหลายๆที่แต่จะมีจุดชมที่แนะนำเป็นพิเศษอยู่คือบริเวณใกล้ๆกับทางเข้าสวนดอกโรไบ
ดอกนาร์ซิสซัสจะกระจุกรวมกันอยู่บนเนินลาดเอียงและดอกสีขาวเล็กๆจะหันไปทางทิศเดียวกัน
และปล่อยกลิ่นหอมหวานอ่อนๆออกมาด้วย

【สายพันธุ์】นาร์ซิสซัสญี่ปุ่น
【ช่วงออกดอก】ปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
【จำนวนต้น】100,000 ต้น