【ใกล้โตเกียว・สถานี SAKURA พิพิธภัณฑ์】
Kawamura Memorial DIC Museum of Art

トップ

Topics

ข้อมูลข่าวสาร

ชื่อ Kawamura Memorial DIC Museum of Art
URL https://th.lovechiba.jp/kawamura/
ที่อยู่ 631 Sakado, Sakura, Chiba Prefecture
เวลาทำการ 9:30―17:00น. (เข้าได้ถึง16:30น.)
วันหยุด วันจันทร์ ※ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดและหยุดในวันถัดไปแทน
ช่วงปีใหม่หยุดชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนนิทรรศการ
Parking มี
ค่าเข้า ทั่วไป 1,200 เยน
นักศึกษา/ผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไป 1,000 เยน
นักเรียนประถม, มัธยมต้นและปลาย 600 เยน
※ราคาแตกต่างกันตามนิทรรศการ ณ วันที่เข้าชม
※นักศึกษาและผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปที่จะใช้ส่วนลด กรุณาแสดงบัตรประจำตัวเพื่อยืนยัน
※「นักศึกษา」รวมถึงนักศึกษาโรงเรียนเฉพาะทางและนักศึกษาที่ศึกษาที่โรงเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้า
※หากออกไปแล้วต้องการจะกลับเข้ามาใหม่ กรุณายื่นครึ่งหนึ่งของตั๋วที่ได้รับการแสตมป์วันที่ที่เข้าชมจากประชาสัมพันธ์ อนึ่ง กรุณาให้ประชาสัมพันธ์แสตมป์วันที่ให้ก่อนที่จะออกจากพิพิธภัณฑ์
[ผู้ที่ถือบัตรประจำตัวบุคคลทุพพลภาพ(+ผู้ติดตาม 1 ท่านราคาเดียวกัน)]
ทั่วไป 900 เยน
นักศึกษา/ผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไป 700 เยน
นักเรียนประถม, มัธยมต้นและปลาย 400 เยน
ค่าเข้า นักศึกษาขึ้นไป 200 เยน(ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์สามารถใช้บริการได้ฟรี)