【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KAMOGAWA ประสบการณ์จับปลาบนเรือ】
Daisanshinseigodomaru

เมนู

ประสบการณ์จับปลาบนเรือ

・ระยะเวลาบนเรือ: 2 ชั่วโมง
・สิ่งอำนวยความสะดวก: มีห้องน้ำ
เมนู Price Description
Family plan ค่าบริการ: ผู้ใหญ่ (อายุ16ปีขึ้นไป) 4,000 เยน ・เด็ก (อายุ6ปีขึ้นไป) 2,500 เยน
・เด็กเล็ก ฟรี
*เพื่อความปลอดภัยเด็กเล็ก 1 คนจำเป็นต้องมีผู้ปกครองมาด้วยมากกว่า 1 คน