【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KOMINATO เป็นวัด】
Tanjohji

TOP

Topics

ข้อมูลข่าวสาร

ชื่อ 誕生寺(Tanjyohji)
URL http://kominato.tanjoh-ji.jp
ที่อยู่ 183 Kominato Kamogawa City, Chiba, Japan