【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KOMINATO Boat Tour】
Tainoura Boat Tour

TOP

ข้อมูลข่าวสาร

ชื่อ 鯛の浦遊覧船 (Tainoura Yuransen)
ที่อยู่ 183-8 Kominato Kamogawa City, Chiba
เวลาทำการ เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 8:30~15:50น. (เรือรอบสุดท้าย)
เดือนมีนาคม, เดือนตุลาคม 8:30~15:20น. (เรือรอบสุดท้าย)
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 8:30~14:50น. (เรือรอบสุดท้าย)
วันหยุด ยกเลิกออกเรือเมื่อมีฝนฟ้าคะนอง
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย ผู้ใหญ่:950JPY
เด็ก (นักเรียนประถม):480JPY
เด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบฟรี
ผู้ปกครองที่เป็นผู้ใหญ่มากับเด็กก่อนวัยเรียน 1 คนเด็กไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีเด็ก 2 คนขึ้นไป เด็กตั้งแต่คนที่ 2 ต้องจ่ายราคาเด็ก
เวลาลงเรือ 20 นาที