【ใกล้โตเกียว・สถานี SAWARA Boat Tour】
Boat Tour Burekimera

トップ

Topics

ข้อมูลข่าวสาร

ชื่อ Burekimera
ที่อยู่ 1730-3 Sawarai, Katori-shi, Chiba-ken
โทรศัพท์ +81478-55-9380
เวลาทำการ Jan.~Feb. 10:00~15:00
Mar. 10:00~15:30
Apr. 10:00~16:00
May~Sep. 10:00~16:30
Oct.~Nov. 10:00~15:30
Dec. 10:00~15:00
วันหยุด Closed from time to time
Parking Available