บริเวณที่แนะนำ KAMOGAWA

เขตรีสอร์ทที่อยู่ใกล้โตเกียว เต็มไปด้วยทรัพยากรทางทะเลอันอุดมสมบูรณ์และออนเซน
มีทั้งทะเลและภูเขา! มาใช้เวลาสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติกัน

การท่องเที่ยวที่แนะนำ