บริเวณที่แนะนำ SAWARA

มาย้อนเวลาไปสู่อดีตของญี่ปุ่นกัน!  

บ้านเรือนแบบโบราณที่มีอายุหลายร้อยปีตั้งเรียงราย สามารถเช่าชุดกิโมโนใส่ได้ด้วย