การประดับไฟที่สวยงามราวกับภาพลวงตาที่Suiden

งานเทศกาลกลางคืนที่Suidenซึ่งเป็นพื้นที่ลาดเอียง จะมีการLight upด้วยระยะเวลายาวนานจากเทียนLED 10,000 เล่มเรียกว่า「แสงไฟแห่งนาขั้นบันได」

วันเวลา
เทศกาลกลางคืนของนาขั้นบันได วันศุกร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 *มีกำหนดการจะเดินรถรับส่งจากสถานีJR Awa-Kamogawa
เทศกาลแสงไฟแห่งนาขั้นบันได วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 เวลา 16:30-20:00น.
Address:OYAMA SENMAIDA