เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลแกรนด์ซาวาระที่ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนจากยูเนสโก!

ซาวาระเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนาริตะ เป็นบริเวณที่มีบ้านเรือนสมัยโบราณตั้งอยู่เรียงรายและยังคงสภาพเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน และที่นี่จะมีการจัด「เทศกาลแกรนด์ซาวาระ」ที่ได้รับการรับรองให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นเมืองไร้ตัวตนที่มีความสำคัญของญี่ปุ่นและได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ในสามเทศกาลแห่ขบวนรถยิ่งใหญ่ของภูมิภาคคันโต ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมากว่า 300 ปี อีกทั้งได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนจากยูเนสโกอีกด้วย เป็นเทศกาลของญี่ปุ่นที่มีผู้คนมาชมอย่างคึกครื้นในทุกๆปี


วันเวลา  วันศุกร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม  เวลา 10:00~22:00น.
Address :  Sawara
Access :  ลงรถที่สถานีSawara สายรถไฟJR Narita