Sawara Hina Meguri

มีการสร้างบรรยากาศกลิ่นอายของเทศกาลฮินะโดยการตกแต่งสถานที่ด้วยตุ๊กตาฮินะไปทั่วเมือง เป็นความเพลิดเพลินกับการเที่ยวเดินไปรอบๆ ที่ทำได้แค่เฉพาะช่วงฤดูกาลนี้เท่านั้น

□ ระยะเวลาจัดงาน: วันเสาร์ที่ 10 ก.พ.~ วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค.
□สถานที่   :   ที่นี่