เทศกาลKatsuura Big Hina Matsuri

เป็นการประดับตุ๊กตาฮินะกว่า 30,000 ตัวไปแต่ละจุดของเมืองคัตสึอุระ
ตุ๊กตาฮินะเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นที่จะประดับไว้เพื่อฉลองให้กับเด็กผู้หญิง

□ ระยะเวลาจัดงาน: วันศุกร์ที่ 23 ก.พ.~ วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค.
□สถานที่   :   ที่นี่