ถนนสายทุ่งดอกRape blossoms

Bosoเป็นพื้นที่ที่ฤดูใบไม้ผลิจะมาเยือนเร็วกว่าที่อื่น สามารถเพลิดเพลินกับดอกRape blossomsสีเหลืองที่บานสะพรั่งเต็มพื้นที่ได้

□ ระยะเวลา : 【ช่วงที่เหมาะมาชม】ต้นเดือนก.พ.~ต้นเดือนมี.ค.
【ช่วงเก็บดอกไม้】วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. ~ วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 9:30~15:00น.

สถานที่   :   ที่นี่