เส้นทางเดินเล่นชมดอกนาซิสซัส

ช่วงออกดอกของดอกนาซิสซัสจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธ.ค.จนถึงต้นเดือนก.พ. โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนม.ค.จะสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นไปพร้อมๆ กับกลิ่นหอมของดอกนาซิสซัสที่บานพร้อมกันถึง 5 หมื่นต้น

ช่วงเข้าชม   :  ปลายธ.ค.~ต้นก.พ.
สถานที่   :   ที่นี่