【ใบไม้เปลี่ยนสี】น้ำตกShiraiwa・Yomogi budotaki

□ ระยะเวลา : ต้นเดือนธันวาคม
□ สถานที่ : ในบริเวณYomogi, Kamogawa-shi
□ การเดินทาง:จากJR Sotobō Lineสถานี Awa-Amatsuนั่งรถบัสที่มุ่งไปSeicho ลงรถที่「Shiraiwabashi」