เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาYoro

วันเวลา:วันที่23พฤศจิกายน (วันพฤหัสบดีวันหยุดนักขตฤกษ์) 10:00~15:00น.
สถานที่:หน้าสถานีKazusa-Nakano, ศูนย์การท่องเที่ยวหุบเขาYoro (Yamabiko), ศูนย์การท่องเที่ยวหุบเขาYoro Yamabiko แคมปัสโรงเรียนเก่า / Otakimachi Otadai 148-24
การเดินทาง : ลงรถไฟที่Kominato RailwayสถานีYoro Keikoku นั่งรถบัส5 นาที