มันเป็นหิมะ

ตอนนี้หิมะเริ่มตกลงมาหนักมากรวมถึงที่โตเกียวด้วย จนตอนนี้เริ่มทับถมสูงขึ้นแล้วค่ะ ใครที่จะมาญี่ปุ่นอย่าลืมอุปกรณ์ป้องกันความหนาวนะคะ!