ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะ

เนื่องจากฝนตกติดๆ กันหลายวัน ทำให้อากาศเริ่มหนาวมากขึ้น อย่าลืมใส่เสื้อผ้าที่อุ่นๆ แล้วเตรียมร่มพับได้มาด้วยนะคะ