แต่งชุดกิโมโน×ชมตุ๊กตาฮินะที่ซาวาระ

ที่ญี่ปุ่นมีวันเทศกาลสำคัญที่จะทำการอวยพรให้แก่เด็กผู้หญิงอยู่ และเป็นประเพณีที่จะมีการอวยพรโดยการประดับตุ๊กตาฮินะค่ะ เราสามารถใส่ชุดกิโมโนและชมเทศกาลนี้ได้ที่ซาวาระค่ะ มาญี่ปุ่นครั้งหน้าลองมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ซาวาระซึ่งอยู่ใกล้กับนาริตะดูไหมคะ?

http://th.lovechiba.jp/chiba/event/1908