งานเทศกาลดอกทิวลิปที่มีชื่อเสียงจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายนนี้!

งานเทศกาลทุ่งดอกทิวลิปอันโด่งดัง

http://th.lovechiba.jp/chiba/event/1872