งานชมตุ๊กตาฮินะที่SakuraและJoukamachi

ช่วงเวลาจัดงาน : 11 กุมภาพันธ์ถึง 10 มีนาคม

http://th.lovechiba.jp/chiba/event/category/topics